Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah

Statistic IP

1

Permohonan

2

Pemberitahuan

0

Perpanjangan

0

Penolakan

0

Keberatan
Pelayanan Informasi Publik
31 menit 43 detik

Rata rata pelayanan
31 menit 43 detik

Pelayanan Tercepat
31 menit 43 detik

Pelayanan Terlama
Pelayanan Keberatan
00 detik

Rata rata pelayanan
00 detik

Pelayanan Tercepat
00 detik

Pelayanan Terlama